Tento elektronický obchod je prevádzkovaný:

Cedon, s.r.o.
Drieňová 1J
821 01 Bratislava
IČO: 50 858 190
DIČ: 2120510711
Nie sme platcami DPH.
Spoločnosť zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 122190/B
V prípade otázok týkajúcich sa tovaru, poradenstva, objednávok nás môžete kontaktovať: e-mailom: info@vikisnabytok.sk alebo na email: svetdeti@gmail.com
tel. č.: 0903 886 111 - informácie ohľadne nábytku. Informácie ohľadom ostatného tovaru z našej ponuky poskytujeme prostredníctvom emailových správ.
Pri kontakte zásadne preferujeme e-mailový kontakt

Prevádzková doba v Pondelok až Piatok od 9,00 do 16,00. Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Dana Belková - zodpovedný vedúci

Orgán dozoru: Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27